UDT

Bierzemy pełną odpowiedzialność za wykonywane usługi serwisowe

Nasza opieka nad wózkami to również współpraca z
Urzędem Dozoru Technicznego.

Zakres naszych usług:
– wnioski do UDT
– kompletowanie dokumentacji
– odtwarzanie dokumentacji DTR
– asysta podczas badania UDT

Dopasujemy usługi do Twoich potrzeb

Zapraszamy do kontaktu

tel. 58 341 81 57

serwis@wozki.org

DOKUMENTY DO POBRANIA

Upoważnienie dla MP Wózki Widłowe

Wniosek o przeprowadzenie badania